foto: het overzicht houden


Cost is more important than quality but quality is the best way to reduce cost 
(~Genichi Tachugi)


Kwaliteitsmanagement (ISO9001)
Kwaliteitsmanagement omvat al die activiteiten die een organisatie realiseert met betrekking tot de aanpak en borging van kwaliteit. De kern van kwaliteitsmanagement is het steeds verbeteren van processen en producten/diensten en
het bieden van structuur voor groei en ontwikkeling.
Om structuur te bieden aan kwaliteitsmanagement geven diverse ISO-normen en richtlijnen een helder raamwerk, zoals ISO9001 - Kwaliteitsmanagement.

Informatiebeveiliging (ISO27001 en/of NEN7510)
Informatiebeveiliging (ISO27001) is geen ICT-norm maar gaat over het treffen van fysieke, technische en organisatorische maatregelen met als doel de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie binnen uw organisatie zeker te stellen en te verbeteren. De ISO27001-norm volgt de High Level Structure (HLS). Dit houdt in dat ook deze norm op dezelfde manier is opgebouwd als de ISO9001-norm.

Speciaal voor zorg(gerelateerde) bedrijven en instellingen is er de Nederlandse norm NEN7510. Een 'uitgebreide' ISO27001. Zowel los als tezamen met ISO27001 te certificeren. Uitsluitend bestemd voor bedrijven en instellingen die toegang hebben tot persoonlijke gezondheidsinformatie.


Ik help u!
Gaat u als MKB-er aan de slag met ISO-normen en heeft u ondersteuning nodig bij de implementatie of het beheer van uw managementsysteem? Of bent u op zoek naar een Functionaris Gegevensbescherming (FG/DPO as a Service) of een professional die de AVG kan implementeren, maar geen jurist? 

Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Ik help u graag, want mijn belangrijkste drijfveer is het steeds verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en/of informatiebeveiliging van uw onderneming! Mijn werkwijze is helder, praktisch en resultaatgericht. Samen gaan we op zoek naar werkbare en duurzame oplossingen die passen bij uw onderneming.

Maak gebruik van mijn kennis, ervaring en beproefde formats! Samen vormen we een projectgroep en pakken we de normeisen systematisch bij de kop!
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn